HISTORIK

1905 hölls första SM i rodd på Kyrkviken (Hustegafjärden) detta celebrerades sommaren 2005 med en Jubileumsregatta, en inbjuden elitrodd. Åttor och singelsculles.

Klubben bildades 1959 och hette då IK Trimer och omfattade 3 sektioner: rodd, varpa och handboll. Men Lidingö roddklubb ser dessutom sitt ursprung i ytterligare två föreningar. Lidingö roddförening, som har en mera tveksam existens ( om den existerat) och AGA roddklubb, en korpklubb bildad på 30-talet.

Sedan år 2000 finns bara rodden kvar och namnet är ändrat till Lidingö roddklubb.

Klubben expanderar nu sakta och bygger ut sin anläggning vid Kyrkviken.Lidingö Roddklubb | info@lidingoroddklubb.se